Cennik

Cena tłumaczenia jest ustalona na podstawie ilości znaków w tekście przetłumaczonym, uwzględniając spacje oraz wszystkie widoczne znaki drukarskie.

1 strona tłumaczenia uwierzytelnionego/poświadczonego przez tłumacza przysięgłego zawiera 1125 znaków. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.
1 strona tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków. Tłumaczenia zwykłe rozliczane są z dokładnością do pół strony.

W przypadku tłumaczenia dokumentów lub tekstów specjalistycznych, nietypowych, sporządzonych odręcznie, bądź trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia albo złą jakość kopii ceny ustalane są indywidualnie.
W przypadku dokumentów standardowych lub stałych zleceń istnieje możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów.

Do cen nie doliczam podatku VAT, podane ceny są cenami ostatecznymi.

 

Rodzaj tłumaczenia
Cena
Tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego na język polski 40 PLN
Tłumaczenie uwierzytelnione z języka polskiego na język niemiecki 45 PLN
Tłumaczenie kompletu dokumentów samochodowych (karta pojazdu (Brief) + dowód rejestracyjny) 100 PLN
Tłumaczenie uwierzytelnione ekspresowe +50% ceny
Każdy dodatkowy egzemplarz tłumaczenia +20% ceny
Poświadczenie dokumentu w j. niemieckim za zgodność z oryginałem (strona) 15 PLN
Pierwsza strona tłumaczenia uwierzytelnionego (w przypadku dokumentów jednostronicowych/1125 znaków) 50 PLN
Tłumaczenia zwykłe (bez pieczęci tłumacza przysięgłego) z języka niemieckiego na język polski 45 PLN
Tłumaczenia zwykłe (bez pieczęci tłumacza przysięgłego) z języka polskiego na język niemiecki 45 PLN
Tłumaczenia specjalistyczne (np. techniczne, medyczne) w obu parach językowych 50 PLN
Tłumaczenia ustne (cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i czasu trwania tłumaczenia)

 

 

Zapraszam serdecznie do skorzystania z mojej oferty!