Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia uwierzytelnione, potocznie zwane „przysięgłymi” to szczególny rodzaj tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przy użyciu pieczęci tłumacza przysięgłego poświadcza poprawność dokonanego przekładu lub zgodność odpisu dokumentu obcojęzycznego. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są na rzecz osób prywatnych oraz na potrzeby organów państwowych, są one wymagane przede wszystkim w urzędach, sądach, bankach bądź notariatach. Czynności tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku w wersji aktualnie obowiązującej.