Oferta

Oferuję Państwu tłumaczenia zwykłe oraz uwierzytelnione (poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego), w szczególności z następujących dziedzin

 • prawo
 • ekonomia
 • ubezpieczenia
 • handel
 • sprawozdawczość finansowa
 • recykling i ochrona środowiska
 • marketing i strony www

W ramach tłumaczeń poświadczonych przygotuję dla Państwa tłumaczenie:

 • dokumentów samochodowych
 • wszelkiego rodzaju zaświadczeń urzędowych
 • dyplomów i suplementów do dyplomu
 • aktów stanu cywilnego
 • świadectw szkolnych i zawodowych
 • wyroków i postanowień sądowych
 • umów spółek
 • opinii prawnych
 • dokumentów spadkowych
 • sprawozdań finansowych
 • opinii biegłych rewidentów
 • oraz wiele innych.

Gwarantuję Państwu rzetelność przekładu, krótkie terminy realizacji oraz poufność tłumaczonych dokumentów.